NR Consult
Nell Rasmussen
Velkommen

VELKOMMENOM NELL  RASMUSSENKONTAKTENGLISH


VELKOMMEN


NR Consult er oprettet af cand.jur. Nell Rasmussen i 2012.

 
Jeg har et langt arbejdslivs erfaringer fra ansættelser som bl.a. senior- konsulent i en styrelse og i forskellige videns- og forskningscentre, som leder af en NGO samt fra forskning og undervisning. Endvidere har jeg mange erfaringer med rådgivning og gennemførelse af projekter internationalt.

 

Jeg har

  • særlig ekspertise i strategisk planlægning og gennemførelse af indsatser og projekter på områderne socialt udsatte og kvinders menneskerettigheder.  
  • over 25 års erfaring med kompetence- og kapacitetsopbygning, rådgivning om og evaluering i forhold til kvinders menneskerettigheder, herunder seksuelle og reproduktive rettigheder og vold i nære relationer samt menneskehandel.
  • gennemført kapacitetsopbygning, projekter og evalueringer m.m. i en lang række lande i Afrika, Asien, især Kina, og Europa og har bl.a. arbejdet som konsulent for EU Kommissionen, Europarådet, FNs Befolkningsfond, (UNFPA), Rockefeller Foundation og Danida.